Terug Lees dit artikel

Broccoli uit Friesland van Jan en Eelkje

Broccoli uit Friesland van Jan en Eelkje


Jan en Eelkje Bruinsma hebben een akker-tuinbouwbedrijf in het Friese plaatsje Sexbierum. Het bedrijf bevat maar liefst 85 ha grond. Gelukkig hebben Jan en Eelkje hulp van hun 5 hardwerkende kinderen. De groenten die worden verbouwd zijn haver, rozijnerwten, pootaardappelen, spruitkool, plantsjalotten, knolselderij, broccoli en bimi.Ideale ligging voor smaakvolle groenten

Het akker-tuinbouwbedrijf van Jan en Eelkjen ligt vlak onder de Waddenkust waar de groenten groeien in zwavelgrond. ‘Zwavelgronden zijn gronden die goed bewerkbaar zijn en waar je goede bewaarbare producten op kunt telen.’ Behalve een goede grond is het klimaat aan de Waddenkust geweldig voor bepaalde koolgewassen, zoals broccoli en spruitkool. De, soms stevige, wind zorgt ervoor dat de planten snel drogen waardoor schimmelziekten minder kans krijgen. De zomers zijn minder warm, maar ze genieten wel van 15% meer zonlicht dan elders in Nederland. En meer zonlicht is heel gunstig voor de smaak en kwaliteit.


Duurzaam werken houdt in dat je jezelf alle keren uitdaagt om volgens de natuur te werken.


Smaak en kwaliteit

De smaak van groenten is gebonden aan de grond en de vochttoestand van de grond tijdens de groei, maar ook aan de hoeveelheid zonlicht, bemesting en bodemleven. Zelfs het moment van bemesting, oogsten en de bewaring hebben invloed op de kwaliteit van groenten. Door alles goed op elkaar af te stemmen kun je kwaliteit leveren. Een goed bodemleven is ook essentieel. ‘Wij dienen als basis alleen biologisch vaste mest toe, alleen maar om het bodemleven te voeden. Dit zorgt ervoor dat de plant weerbaar kan groeien.'Gezonde producten in de schap

Dankzij biologisch telen, waarbij kennis van de natuur heel belangrijk is, is het mogelijk om hele gezonde producten in de schappen van supermarkten te krijgen. Maar soms is het dan wel nodig dat de consument haar producteisen bijstelt. ‘Een product hoeft er niet altijd gelikt uit te zien om goed te smaken. Gangbare spruiten (die dus niet biologisch zijn) worden wel 20 keer bespoten.’ Ten opzichte van biologische spruiten zien deze mooier uit, maar ze leveren niet dezelfde smaakbeleving.


Een product hoeft er niet altijd gelikt uit te zien om goed te smaken.


‘Ons streven is volgens de natuur te werken. Hier hoort bij Jan een ruim bouwplan bij. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van bloemenstroken zodat er meer bijen komen.’ Ook hebben ze gras- en klaverpercelen en wordt er gebruik gemaakt van biologisch vaste mest. ‘De bodem staat centraal en middels het deelnemen aan studiegroepen en het lezen en bestuderen van de bodem en natuur, doen we ons best voedzame voeding te produceren.’